508 247 805 smnaszdom@onet.eu

POSTĘPOWANIE ZAMKNIĘTE

Wysoka, 23.11.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” zaprasza do składania ofert na wykonanie robót:

  • Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Wysokiej, gmina Łazy przy ul. Parkowej 1.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

  • Budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Wysokiej przy ul. Parkowej 1 wolnostojący, 2 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, dwie klatki schodowe, 9 lokali mieszkalnych. W budynku istnieje instalacja gazowa.

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE

  • Rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej od istniejącej instalacji gazowej zlokalizowanej w korytarzu parteru budynku do 5 lokali mieszkalnych w celu podłączenia kuchenek gazowych, zgodnie z załączonym projektem technicznym.

Termin realizacji prac: od marca do sierpnia 2023 r.

FORMA SKŁADANIA OFERT

  • Wersja elektroniczna wysłana na adres e-mail: smnaszdom@onet.eu
  • Wersja papierowa złożona w biurze lub wysłana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” ul. Fabryczna 4, 42-450 Wysoka.

Prosimy o składanie ofert do dnia 30.12.2022 r.

PROSIMY O SKŁADANIE OFERT DO DNIA 31.01.2023 r.

Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel.: 607574199, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: smnaszdom@onet.eu

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, znajdującą się na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.

ZAŁĄCZNIK – DOKUMENTACJA TECHNICZNA