508 247 805 smnaszdom@onet.eu

Informacja

 

Osoby niepełnosprawne

Z uwagi na brak dostosowania wejścia do budynku, w którym znajduje się biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich – informujemy, że osoby niepełnosprawne ruchowo będą obsługiwane w miejscu zamieszkania przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w godzinach pracy biura, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.