508 247 805 smnaszdom@onet.eu

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to piece węglowe, kominki, gazowe podgrzewacze wody i kuchnie gazowe.

Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: węgla, drewna, gazu; spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Powodem braku dopływu powietrza są przede wszystkim szczelnie pozamykane okna, a także zasłonięte kratki wentylacyjne. W okresie zimowym w lokalach mieszkalnych większość użytkowników uszczelnia okna i drzwi przed zimnem, a kratki wywiewne wentylacji grawitacyjnej zasłania. W ten sposób ogranicza  wymianę powietrza, a tym samym  nie dostarcza odpowiedniej ilości tlenu do spalania paliw. Niedostateczna ilość powoduje, że następuje niepełne spalanie paliwa w urządzeniach grzewczych, w wyniku czego tworzy się tlenek węgla, czyli czad. Sytuacje takie sprzyjają zaburzeniu ciągu w przewodach kominowych i powodują wydostawanie się czadu do przestrzeni mieszkalnej, co poważnie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. Obserwujemy wówczas tak zwany odwrotny ciąg powietrza w przewodach kominowych (z zewnątrz do wnętrza pomieszczenia).

Dbając o bezpieczeństwo – pamiętaj!

 • Zapewniaj stały dopływ powietrza zewnętrznego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania urządzeń grzewczych np. poprzez montaż w oknach nawiewników powietrza, a także poprzez codzienne wietrzenie mieszkania.
 • W żadnym wypadku nie zakrywaj kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze.
 • O wadliwie działających urządzeniach grzewczo-kominowych natychmiast informuj zarządcę.
 • Nie dokonuj samowolnych przeróbek i podłączeń do przewodów kominowych.
 • Wszelkie prace naprawcze, przeróbki, modernizacje i prace konserwacyjne przy urządzeniach na paliwo stałe, ciekłe i gazowe zlecaj tylko specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
 • Dbaj o środowisko i swoje urządzenie, nie spalaj śmieci, plastiku, starych mebli, ubrań itp.
 • Ułatwiaj kominiarzom wykonanie ich obowiązków poprzez umożliwienie dostępu do kominów.
 • Nie stosuj do ogrzewania pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie, gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych.
 • Nie ogrzewaj pomieszczeń za pomocą kuchni gazowych.
 • Pamiętaj, że w pomieszczeniu, w którym zachodzi spalanie paliwa z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin z wykorzystaniem do spalania powietrza z pomieszczenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla

 • lekkie zatrucie – lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie,
 • średnie zatrucie – nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca,
 • ciężkie zatrucie – drgawki, utrata przytomności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia, powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Pomoc osobom zatrutym tlenkiem węgla

 • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
 • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
 • rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia,
 • wezwać służby ratownicze:

pogotowie ratunkowe – 999
straż pożarna – 998
numer alarmowy – 112

 • jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.