508 247 805 smnaszdom@onet.eu
Remonty wykonane w 2020 roku

Remonty wykonane w 2020 roku

Drodzy Mieszkańcy! Choć miniony 2020 rok był rokiem trudnym dla nas wszystkich, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” aktywnie działała na rzecz lokalnej społeczności. Przeprowadziliśmy szereg prac remontowych, których głównym celem była poprawa stanu...