508 247 805 smnaszdom@onet.eu

O Spółdzielni

Statut

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” została powołana do istnienia przez Zebranie Założycielskie w dniu 17.03.2007 r., a następnie w dniu 23.04.2007 r. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278711. Dnia 02.07.2008 r. nabyła zasoby mieszkaniowe na osiedlu Wysoka, gmina Łazy, od Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” posiada w swoich zasobach 21 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których znajduje się 161 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 7 299,45 m2, z tego:
– 3 381,50 m2 (46%) – mieszkania ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,

– 3 764,05 m2 (52%) – mieszkania wynajmowane,
– 153,90 m2 (2%) – lokale nieużytkowane.

 

Zasoby

Budynki położone są przy ul. Fabrycznej 4, ul. Mickiewicza 1, 2, 3, 4, ul. Parkowej 1, 2, 3, 4, 5, 6, ul. Robotniczej 2, 4, 5, ul. Sportowej 1, 2, 3 oraz ul. Szerokiej 1, 2, 3, 4. W budynku wielorodzinnym przy ul. Fabrycznej 4 oprócz lokali mieszkalnych znajdują się również pomieszczenia biurowo-socjalne Spółdzielni. Spółdzielnia nie posiada lokali użytkowych.

Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” do 31.05.2019 r. mieściła się w Będzinie, pod adresem: ul. Podskarpie 12, 42-500 Będzin. Natomiast biuro obsługi interesantów Spółdzielni mieściło się przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

Od 01.06.2019 r. siedziba i biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” znajdują się w miejscowości Wysoka, gmina Łazy, pod adresem: ul. Fabryczna 4, 42-450 Wysoka.

Skład Zarządu

Prezes Zarządu
Agnieszka Dzienniak

Skład Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sebastian Borowiec

Członkowie Rady
Jolanta Góralczyk
Roman Palka

Dane rejestrowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM”
ul. Fabryczna 4, Wysoka
42-450 Łazy
Prezes Zarządu: Agnieszka Dzienniak

NIP 625 234 38 08
REGON 240630063
KRS 0000278711

Wpłaty przyjmujemy na poniższe rachunki bankowe
Getin Noble Bank SA:
7015 6000 1323 4850 2640 0000 01
PKO BP SA:
41 1020 4900 0000 8502 3021 0935