508 247 805 smnaszdom@onet.eu

Butle gazowe to jedno z największych zagrożeń w naszych mieszkaniach. Liczba wypadków związanych z eksploatacją butli gazowych propan-butan nie maleje, a skutki tych zdarzeń są nierzadko tragiczne. Należy jednak pamiętać, że to nie butle wybuchają. Wybucha gaz wydostający się z nieszczelnej instalacji i tym nieszczelnościom trzeba się nauczyć zapobiegać.

Sprawne technicznie butle z gazem płynnym powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych. W budynkach mieszkalnych muszą przy tym być spełnione następujące warunki:

 • W budynku mieszkalnym, mającym instalację zasilaną z sieci gazowej (gaz ziemny), stosowanie instalacji gazu płynnego z butli jest zabronione!
 • Wewnątrz budynku nie mogą znajdować się butle o zawartości gazu powyżej 11 kg.
 • W jednym mieszkaniu nie należy instalować więcej niż dwóch butli o zawartości gazu nie większej niż 11 kg.
 • W pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C.
 • Butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej, zabezpieczyć przed upadkiem, przewróceniem, dostępem dzieci itp.
 • Butli nie należy umieszczać w miejscu nasłonecznionym.
 • Butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 • Między butlą, a urządzeniem promieniującym ciepło (grzejniki, piece, kuchenki gazowe itp.), z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować co najmniej 1,5 m odstępu.
 • Butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie, np. wyłączników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów, itp.
 • Urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C.
 • Nie wolno przechowywać pełnych i pustych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.
 • Butli z gazem płynnym nie wolno umieszczać w: szybach instalacyjnych budynków mieszkalnych, pomieszczeniach sypialnych i kuchniach mieszkalnych, kotłowniach, garażach i innych miejscach, gdzie znajdują się pojazdy samochodowe oraz na strychach.

Wymiana butli gazowej

Aby bezpiecznie wymienić butlę gazową, należy wykonać następujące czynności:

 1. Zakręcić zawór na butli pustej (w prawo).
 2. Odkręcić reduktor od butli. Nakrętka reduktora posiada „lewy” gwint, odkręca się w prawo.
 3. Butlę pustą odstawić w bezpieczne miejsce. Zakręcić zaślepkę i kołpak (w butlach bez kołnierza ochronnego).
 4. Z butli pełnej zdjąć kołpak zakrywający zawór (w butlach bez kołnierza ochronnego).
 5. Sprawdzić czy zawór butlowy jest zakręcony. Odkręcić zaślepkę z tworzywa na zaworze (lewy gwint).
 6. Sprawdzić stan uszczelki gumowej, w razie potrzeby wymienić.
 7. Butlę ustawić w miejscu przeznaczenia.
 8. Zakręcić reduktor. Nakrętka reduktora dokręca się w „lewo”.
 9. Sprawdzić czy zawory odbiornika gazu (np. kuchni gazowej) są zamknięte.
 10. Odkręcić zawór na butli (w lewo).

Sprawdzanie szczelności

Aby sprawdzić szczelność całej instalacji, należy pokryć zawór butli, reduktor i złącza wodą z roztworem mydła. Powiększające się pęcherzyki piany mydlanej wskazują, że połączenie jest nieszczelne. Dokręcenie może być dokonywane tylko przy zamkniętym zaworze butlowym. Jeżeli nie można uzyskać szczelności, należy wezwać uprawnionego instalatora gazu płynnego.

Szczelności butli gazowej i instalacji w żadnym wypadku nie wolno badać otwartym ogniem (np. przy użyciu zapałki lub zapalniczki)!

Podstawowe zasady użytkowania

 • Należy regularnie wietrzyć pomieszczenia, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe.
 • Nie wolno używać ognia, gdy w pomieszczeniu czuć zapach gazu.
 • Nie wolno zastawiać dostępu do butli oraz odbiorników gazu.
 • Po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu, należy zamknąć wszystkie kurki gazowe.
 • Puste butle po gazie płynnym należy traktować z zachowaniem tych samych środków ostrożności, jak przy butlach pełnych, gdyż zawierają jeszcze pary tego gazu.

Gdy gaz się ulatnia

 • Zakręcić zawór główny butli.
 • Wyłączyć lub wygasić wszelkie źródła otwartego ognia, a także źródła światła.
 • Nie włączać żadnych odbiorników elektrycznych (lodówka, pralka itp.).
 • Otworzyć drzwi i okna.
 • Odłączyć butlę i wynieść w bezpieczne miejsce.
 • Zawiadomić dostawcę gazu lub uprawnionego instalatora.

Nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w instalacji wykonanej przez uprawnionego instalatora. Przestrzeganie podanych wskazówek zapewni bezpieczne korzystanie z gazu płynnego!