508 247 805 smnaszdom@onet.eu

W dniu 16.12.2020 r. z nieruchomości będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” zostały uprzątnięte odpady wielkogabarytowe. Prosimy Mieszkańców o niewystawianie nowych odpadów wielkogabarytowych. Odpady te nie są zabierane przez firmę odbierającą odpady komunalne. Rzeczy te należy wywozić we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów mieszczącego się w Łazach. gdzie można oddać je nieodpłatnie.

Dbajmy wspólnie o nasze otoczenie!

Segregujmy odpady i nie pozostawiajmy zużytego sprzętu, mebli, opon przy kontenerach na odpady.