508 247 805 smnaszdom@onet.eu

W budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” będzie przeprowadzana obowiązkowa kontrola prawidłowości eksploatacji instalacji zasilanych z indywidualnych butli propan-butan wraz z urządzeniami odbiorczymi gazu w lokalach mieszkalnych, zgodnie z poniższym harmonogramem:

22 PAŹDZIERNIK 2022 r. – SOBOTA

ul. Mickiewicza 1 w godz. 08:00 – 10:00 dotyczy lokali: 7, 10, 11, 13, 15

ul. Mickiewicza 2 w godz. 08:00 – 10:00 dotyczy lokali: 4, 6

ul. Mickiewicza 3 w godz. 08:00 – 10:00 dotyczy lokali: 6, 7, 10, 12

ul. Mickiewicza 4 w godz. 08:00 – 10:00 dotyczy lokali: 1, 8, 9, 10

ul. Sportowa 1 w godz. 09:30 – 11:30 dotyczy lokali: 1, 5

ul. Sportowa 2 w godz. 09:30 – 11:30 dotyczy lokali: 2, 3, 4, 5, 6, 8

ul. Parkowa 3 w godz. 09:30 – 11:30 dotyczy lokali: 4, 5

ul. Parkowa 1 w godz. 11:00 – 13:00 dotyczy lokalu: 6

ul. Parkowa 2 w godz. 11:00 – 13:00 dotyczy lokali: 2, 5, 7, 8, 9

ul. Parkowa 4 w godz. 11:00 – 13:00 dotyczy lokalu: 3

ul. Parkowa 5 w godz. 11:00 – 13:00 dotyczy lokalu: 3

ul. Parkowa 6 w godz. 11:00 – 13:00 dotyczy lokalu: 3

ul. Parkowa 5 w godz. 11:00 – 13:00 dotyczy lokalu: 3

ul. Fabryczna 4 w godz. 14:00 – 15:00 dotyczy lokalu: 7

ul. Szeroka 1 w godz. 14:00 – 15:00  dotyczący lokalu: 3

ul. Szeroka 2 w godz. 14:00 – 15:00  dotyczy lokali: 1,2

ul. Robotnicza 2 w godz. 14:30 – 15:30 dotyczy lokalu: 5

ul. Sportowa 3 w godz. 14:30 – 15:30  dotyczy lokalu: 2

Prosimy o obecność w lokalach!