508 247 805 smnaszdom@onet.eu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Wysoka, dnia 01.02.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Wysokiej zaprasza do składania ofert na wykonanie robót:

„WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PIWNICY BUDYNKU WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA, GM.ŁAZY PRZY UL. ROBOTNICZEJ 2”

  1. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:
  • Demontaż starych opraw oświetleniowych, włączników, przewodów elektrycznych,
  • Montaż nowych przewodów elektrycznych natynkowo lub pod tynkiem, opraw oświetleniowych, włączników.

FORMA SKŁADANIA OFERT:

  • Wersja elektroniczna wysłana na adres e-mail: smnaszdom@onet.eu
  • Wersja papierowa złożona w biurze lub wysłana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” ul. Fabryczna 4, 42-450 Wysoka.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 29.02.2024 r.

Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel.: 508247805 lub 607574199, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: smnaszdom@onet.eu

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, znajdującą się na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.

ZAŁĄCZNIK:  klauzula informacyjna