508 247 805 smnaszdom@onet.eu

Drodzy Mieszkańcy!

W budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” odbędą się czyszczenia przewodów kominowych zgodnie z poniższym harmonogramem.

5 GRUDNIA 2022 r. (poniedziałek)

ul. Mickiewicza 1 w godz. 09:00-10:00

ul. Mickiewicza 2 w godz. 10:00-11:00

ul. Mickiewicza 3 w godz. 10:30-12:00

ul. Mickiewicza 4 w godz. 11:30-13:00

Prosimy lokatorów o nie rozpalanie w piecach do czasu wykonania czyszczeń i o zabezpieczenie mieszkań przed zasypaniem sadzami (zatkanie pieców, zabezpieczenie kratek wentylacyjnych). Zakład kominiarski nie odpowiada za ewentualne zabrudzenia lokalu.

Użytkownicy piwnic, w których znajdują się kominowe drzwiczki rewizyjne, są zobowiązani do zapewnienia dostępu do drzwiczek w celu usunięcia sadzy: otworzenie piwnicy, odstawienie mebli, opału itp.