508 247 805 smnaszdom@onet.eu

Drodzy Mieszkańcy!

W budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” odbędą się czyszczenia przewodów kominowych zgodnie z poniższym harmonogramem.

5 PAŹDZIERNIK 20222 (środa)

08:00 – 10:30 ul. Mickiewicza 1, 2, 3, 4 oraz ul. Sportowa 1, 2

10:30 – 11:00 ul. Sportowa 3

08:00 – 10:00 ul. Robotnicza 2, 5 oraz ul. Parkowa 1, 2, 3, 4, 5, 6

09:30 – 10:30 ul. Fabryczna 4

10:00 – 11:00 ul. Szeroka 1, 2, 3, 4

Prosimy lokatorów o nie rozpalanie w piecach do czasu wykonania czyszczeń i o zabezpieczenie mieszkań przed zasypaniem sadzami (zatkanie pieców, zabezpieczenie kratek wentylacyjnych). Zakład kominiarski nie odpowiada za ewentualne zabrudzenia lokalu.

Użytkownicy piwnic, w których znajdują się kominowe drzwiczki rewizyjne, są zobowiązani do zapewnienia dostępu do drzwiczek w celu usunięcia sadzy: otworzenie piwnicy, odstawienie mebli, opału itp.