508 247 805 smnaszdom@onet.eu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. – zarządca wspólnot mieszkaniowych w Ogrodzieńcu oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” – Wysoka, gmina Łazy

poszukują firmy dekarskiej/budowlanej z terenu powiatu zawierciańskiego lub okolic do stałej współpracy w obsłudze budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie uszczelniania pokryć dachowych i orynnowania budynków.

Budynki zarządzane przez Fabrykę Ogrodzieniec Sp. z o.o. położone w gminie Ogrodzieniec – łącznie 16 budynków (maksymalnie 4 kondygnacje):

 1. Słowackiego 1 – pokrycie dachowe – blachodachówka
 2. Słowackiego 2 – pokrycie dachowe – blachodachówka
 3. Słowackiego 3 – pokrycie dachowe – blachodachówka
 4. Słowackiego 4 – pokrycie dachowe – blachodachówka
 5. Słowackiego 7 – pokrycie dachowe – blachodachówka
 6. Słowackiego 8 – pokrycie dachowe – blachodachówka
 7. Słowackiego 9 – pokrycie dachowe – blachodachówka
 8. Słowackiego 10 – pokrycie dachowe – blachodachówka
 9. Słowackiego 11 – pokrycie dachowe – blachodachówka
 10. Słowackiego 12 – pokrycie dachowe – blachodachówka
 11. Słowackiego 13 – stropodach, pokrycie dachowe – styropapa
 12. Słowackiego 14 – stropodach, pokrycie dachowe – styropapa
 13. Orzeszkowej 11 – pokrycie dachowe – gont bitumiczny
 14. Orzeszkowej 12 – pokrycie dachowe – płyta falista cementowo-celulozowa
 15. 1 Maja 161 – stropodach, pokrycie dachowe – papa
 16. Kościuszki 109 – pokrycie dachowe – płyty faliste azbestowe

Budynki w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”, położone w miejscowości Wysoka, gmina Łazy – łącznie 20 budynków (maksymalnie 4 kondygnacje):

 1. Mickiewicza 1 – pokrycie dachowe – blacha trapezowa
 2. Mickiewicza 2 – pokrycie dachowe – płyty faliste azbestowe
 3. Mickiewicza 3 – pokrycie dachowe – płyty faliste azbestowe
 4. Mickiewicza 4 – pokrycie dachowe – płyty faliste azbestowe
 5. Parkowa 1 – pokrycie dachowe – papa
 6. Parkowa 2 – pokrycie dachowe – blacha trapezowa
 7. Parkowa 3 – pokrycie dachowe – płyta falista ondulina
 8. Parkowa 4 – pokrycie dachowe – płyty faliste azbestowe
 9. Parkowa 5 – pokrycie dachowe – płyty faliste azbestowe
 10. Parkowa 6 – pokrycie dachowe – płyty faliste azbestowe
 11. Sportowa 1 – pokrycie dachowe – płyta falista ondulina
 12. Sportowa 2 – pokrycie dachowe – płyta falista ondulina
 13. Sportowa 3 – pokrycie dachowe – częściowo papa, częściowo blacha trapezowa
 14. Robotnicza 2 – pokrycie dachowe – papa
 15. Robotnicza 5 – pokrycie dachowe – papa
 16. Fabryczna 4 – pokrycie dachowe – papa
 17. Szeroka 1 – pokrycie dachowe – papa
 18. Szeroka 2 – pokrycie dachowe – papa
 19. Szeroka 3 – pokrycie dachowe – papa
 20. Szeroka 4 – pokrycie dachowe – papa

ZASADY WSPÓŁPRACY:

 • Do wykonania prac należy przystąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania zlecenia.
 • Forma rozliczenia za wykonane prace: przelew, 14 dni, na podstawie wystawionej faktury/rachunku.

Chęć nawiązania współpracy w ww. zakresie należy zgłosić do dnia 30.09.2022 r.

FORMA ZGŁOSZENIA:

 • Wersja elektroniczna wysłana na adres e-mail: fabrykaogrodzieniec@op.pl
 • Wersja papierowa złożona w biurze lub wysłana na adres: Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o. ul. Słowackiego 11 B, 42-440 Ogrodzieniec.

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych, znajdujące się na stronach internetowych Fabryki Ogrodzieniec Sp. z o.o. oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.