508 247 805 smnaszdom@onet.eu

W budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” odbędą się czyszczenia przewodów kominowych zgodnie z poniższym harmonogramem.

24 listopada 2021 (środa)

10:00 – 11:00 – Mickiewicza 1
11:00 – 12:00 –
Mickiewicza 2
12:00 – 13:00 –
Mickiewicza 3
13:00 – 14:00 –
Mickiewicza 4

13:30 – 14:00Parkowa 3
14:00 – 14:30
Parkowa 6
14:30 – 15:00
Parkowa 4
15:00 – 15:30
Parkowa 5

27 listopada 2021 (sobota)

9:00 – 10:00 Sportowa 1
10:00 – 11:00
Sportowa 2
11:00 – 12:00
Parkowa 2
12:00 – 13:00
Parkowa 1
13:00 – 14:00
Robotnicza 2

2 grudnia 2021 (czwartek)

9:00 – 10:00 Szeroka 1, 2, 3, 4
10:00 – 11:00
Fabryczna 4
10:30 – 12:00
Robotnicza 5
11:30 – 12:30
Sportowa 3

Prosimy lokatorów o nie rozpalanie w piecach do czasu wykonania czyszczeń i o zabezpieczenie mieszkań przed zasypaniem sadzami (zatkanie pieców, zabezpieczenie kratek wentylacyjnych). Zakład kominiarski nie odpowiada za ewentualne zabrudzenia lokalu.

Użytkownicy piwnic, w których znajdują się kominowe drzwiczki rewizyjne, są zobowiązani do zapewnienia dostępu do drzwiczek w celu usunięcia sadzy: otworzenie piwnicy, odstawienie mebli, opału itp.

W przypadku złych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu) termin czyszczeń może ulec zmianie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!