508 247 805 smnaszdom@onet.eu

W budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” odbędą się czyszczenia przewodów kominowych zgodnie z poniższym harmonogramem.

6 października 2021 (środa)

8:30 – 9:00Parkowa 1, Parkowa 2
9:00 – 9:30
Parkowa 3, Parkowa 4, Parkowa 5
9:30 – 10:30
Parkowa 6, Robotnicza 2, Robotnicza 5
10:30 – 11:00
Fabryczna 4
11:00 – 12:00
Szeroka 1, Szeroka 2, Szeroka 3, Szeroka 4

7 października 2021 (czwartek)

8:30 – 9:00 Mickiewicza 1
9:00 – 9:30
Mickiewicza 2
9:30 – 10:00
Mickiewicza 3
10:00 – 10:30
Mickiewicza 4
10:30 – 11:00
Sportowa 1, Sportowa 2
11:00 – 11:30
Sportowa 3

Prosimy lokatorów o nie rozpalanie w piecach do czasu wykonania czyszczeń i o zabezpieczenie mieszkań przed zasypaniem sadzami (zatkanie pieców, zabezpieczenie kratek wentylacyjnych). Zakład kominiarski nie odpowiada za ewentualne zabrudzenia lokalu.

Użytkownicy piwnic, w których znajdują się kominowe drzwiczki rewizyjne, są zobowiązani do zapewnienia dostępu do drzwiczek w celu usunięcia sadzy: otworzenie piwnicy, odstawienie mebli, opału itp.

W przypadku złych warunków atmosferycznych (opady deszczu) termin czyszczeń może ulec zmianie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!