508 247 805 smnaszdom@onet.eu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, osobom posiadającym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje prawo przekształcenia własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.

Osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, aby dokonać przekształcenia posiadanego prawa do lokalu w odrębną własność, powinna złożyć pisemny wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej na stosownym druku. Druki dostępne są w biurze Spółdzielni lub do pobrania ze strony internetowej:

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

Przekształcenie lokalu jest możliwe, gdy wnioskodawca nie ma żadnych zaległych zobowiązań finansowych względem Spółdzielni.

Wnioski o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu będą rozpatrywane przez Spółdzielnię niezwłocznie w terminie ustawowym nie dłuższym niż 6 miesięcy w sytuacji, gdy nieruchomość będzie miała uregulowany stan prawny.