508 247 805 smnaszdom@onet.eu

Drodzy Mieszkańcy!

Choć miniony 2020 rok był rokiem trudnym dla nas wszystkich, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” aktywnie działała na rzecz lokalnej społeczności. Przeprowadziliśmy szereg prac remontowych, których głównym celem była poprawa stanu technicznego i estetycznego naszych nieruchomości, a tym samym przyczynienie się do poprawy jakości życia Mieszkańców. Poniżej prezentujemy najważniejsze prace wykonane w 2020 roku i zapraszamy do galerii zdjęć!

 

ul. Sportowa 2

  • oddano do użytku nowe urządzenie zabawowe na placu zabaw.

ul. Parkowa 1

  • przeprowadzono remont schodów, polegający na ułożeniu kostki brukowej i krawężników,
  • wykonano chodnik,
  • odtworzono odwodnienie wzdłuż drogi,
  • wymieniono drzwi wejściowe i stolarkę okienną na klatce schodowej.

ul. Robotnicza 4 i 5

  • przeprowadzono remont drogi, polegający na wyrównaniu gruntu oraz utwardzeniu terenu poprzez ułożenie płyt ażurowych,
  • wykonano odwodnienie wzdłuż drogi.

ul. Sportowa 1

  • przeprowadzono remont kominów, polegający na przemurowaniu głowic kominowych ponad dachem.

Mamy nadzieję, że w nowym, 2021 roku, poprzez realizację kolejnych prac, będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych Mieszkańców.

 

Pamiętajcie, że działamy dla Was!