508 247 805 smnaszdom@onet.eu

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

Wysoka, 01.02.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Wysoka, gm. Łazy dla inwestycji pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym”.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynki mieszkalne wielorodzinne położone w Wysokiej:

  • przy ul. Sportowej 1 – wolnostojący, 2 kondygnacyjny,  podpiwniczony, jedna klatka schodowa, 8 lokali mieszkalnych.
  • przy ul. Sportowej 2 – wolnostojący, 2 kondygnacyjny, podpiwniczony, jedna klatka schodowa, 8 lokali mieszkalnych.
  • przy ul. Parkowej 3 – wolnostojący, 2 kondygnacyjny, podpiwniczony, jednak klatka schodowa, 8 lokali mieszkalnych.
  • przy ul. Parkowej 6 – wolnostojący, 2 kondygnacyjny, podpiwniczony, jednak klatka schodowa, 4 lokale mieszkalne.

ZAKRES OFERTY OBEJMUJE

  • Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w w/w budynkach. Instalacja będzie zasilać gazem niskoprężnym kuchenki gazowe czteropalnikowe oraz kotły gazowe dwufunkcyjne w każdym mieszkaniu. 
  • Termin realizacji zamówienie: do 30.06.2024 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość do unieważnieni zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

FORMA SKŁADANIA OFERT

  • Wersja elektroniczna wysłana na adres e-mail: smnaszdom@onet.eu
  • Wersja papierowa złożona w biurze lub wysłana na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” ul. Fabryczna 4, 42-450 Wysoka.

PROSIMY O SKŁADANIE OFERT DO DNIA 29.02.2024 r.

Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel.: 607574199 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: smnaszdom@onet.eu

Złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i zaakceptował klauzulę informacyjną (załącznik nr 2) dot. przetwarzania danych osobowych, znajdującą się na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”.

ZAŁĄCZNIKI:

Spółdzielnia posiada rzuty kondygnacji budynków przy ul. Sportowej 1, Sportowej 2, Parkowej 3, Parkowej 6, jednak tylko w wersji papierowej.